سندرم کیوتی/QT syndrome

نویسنده : ریحانه دره گزنی شنبه 16 شهریور 1392 07:01 ب.ظ  •   

سندرم کیوتی/QT syndrome

سندرم کیو.تی (به انگلیسی: QT syndrome) یک اختلال مادرزادی است، که به صورت افزایش اینتروالQT در نوارقلب(ECG) خود را نشان می‌دهد و ممکن است به آریتمی‌های بطنی و متعاقباً به سنکوپ و ایست قلبی و مرگ ناگهانی ختم شود. شایعترین تظاهر کلینیکی در بیماران دچار LQT، حملهٔ ناگهانی یا ایست قلبی می‌باشد. شیوع بیماری در حد ۱۰۰۰۰:۱ نفر می‌باشد وقوع این بیماری در تمام نقاط دنیا تقریباً یکسان است. بیماران دچار QT معمولاً دارای حملات قلبی مانند سنکوپ، ایست قلبی و یا مرگ ناگهانی در زمان کودکی و اوایل بلوغ می‌باشند اما در دههٔ پنجم نیز ممکن است ظاهر شود. خطر مرگ و میر LQTs در پسران بیشتر از دختران در سنین کمتر از ۱۰ سال است سالیانه حدود ۴۰۰۰ مورد مرگ به علت QT در ایالات متحدهٔ آمریکا رخ می‌دهد که ۶ درصد موارد تا سن ۴ سالگی می‌باشد.
---------------------------------ٌ
ژنتیک:
LQTS می توانیددر اثر یکی از چند جهش ژنی بوجود آید.
این جهش تمایل به طولانی تر کردن طول مدت پتانسیل عمل بطن و در نتیجه طولانی شدن فاصله QT دارد. این جهش می تواند به صورت اتوزومال غالب یا اتوزومال مغلوب به ارث برسد. فرم اتوزومال مغلوب LQTS ها تمایل دارند که یک فنوتیپ شدید تر همراه با ناشنوایی عصبی مادرزادی ایجاد کنند.
آزمایش ژنتیک بالینی برای LQTS ها در دسترس است و ممکن است به هدایت درمان های مناسب کمک کند.
علل شایع ترین LQTSها، جهش در ژن های KCNQ1 (LQT1)، KCNH2 (LQT2)، و SCN5A (LQT3) هستند!

در LQ نوع ۱ عامل محرک در ایست قلبی، ورزش و شنا کردن است و تماس ناگهانی آب سرد با صورت بیمار باعث تحریک رفلکس واگ می‌شود.

تشخیص:
LQT معمولاً بعد از اینکه شخصی یک حملهٔ قلبی مانند سنکوپ یا ایست قلبی داشته باشد تشخیص داده می‌شود و یا بعد از تشخیص LQTs در یک فرد فامیل یا مرگ ناگهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که بهترین و قطعی‌ترین روش بررسی ژنتیک می‌باشد.

علائم:
یکی از علائم این اختلال وجود یک نمودار طولانی تر شده از حد نرمال QT در نوار الکتروکاردیوگرام است. اما برخی از افرادی که در معرض خطرند این علامت را نشان نمی‌دهند و درنتیجه تشخیص داده نمی‌شوند. و ۱۰ درصد از آنها تا سن چهل سالگی دچار حمله قلبی می‌شوند.

Long QT syndrome
The long QT syndrome (LQTS) is a rare inherited heart condition in which delayed repolarization of the heart following a heartbeat increases the risk of episodes of torsades de pointes (TDP, a form of irregular heartbeat that originates from the ventricles). These episodes may lead to palpitations, fainting and sudden death due to ventricular fibrillation. Episodes may be provoked by variousstimuli,depending on the subtype of the condition.1
The condition is so named because of the appearances of the electrocardiogram (ECG/EKG), on which there is prolongation of the QT interval. In some individuals the QT prolongation occurs only after the administration of certain medications

genetics and mutation :
LQTS can arise from mutation of one of several gene

These mutations tend to prolong the duration of the ventricular action potential (APD), thus lengthening the QT interval. LQTS can be inherited in an autosomal dominant or an autosomal recessive fashions

The autosomal recessive forms of LQTS tend to have a more severe phenotype, with some variants having associated syndactyly (LQT8) or congenital neural deafness (LQT1). A number of specific gene loci have been identified that are associated with LQTS. Genetic testing for LQTS is clinically available and may help to direct appropriate therapies . The most common causes of LQTS are mutations in the genes KCNQ1 (LQT1), KCNH2 (LQT2), and SCN5A (LQT3); the following is a list of all known genes associated with LQTS:

LQT1
LQT1 is the most common type of long QT syndrome, making up about 30 to 35 percent of all cases. The LQT1 gene is KCNQ1, which has been isolated to chromosome 11p15.5. KCNQ1 codes for the voltage-gated potassium channel KvLQT1 that is highly expressed in the heart. It is believed that the product of the KCNQ1 gene produces an alpha subunit that interacts with other proteins (in particular, the minK beta subunit) to create the IKs ion channel, which is responsible for the delayed potassium rectifier current of the cardiac action potential.
Mutations to the KCNQ1 gene can be inherited in an autosomal dominant or an autosomal recessive pattern in the same family. In the autosomal recessive mutation of this gene, homozygous mutations in KVLQT1 leads to severe prolongation of the QT interval (due to near-complete loss of the IKs ion channel), and is associated with increased risk of ventricular arrhythmias and congenital deafness. This variant of LQT1 is known as the Jervell and Lange-Nielsen syndrome.
Most individuals with LQT1 show paradoxical prolongation of the QT interval with infusion of epinephrine. This can also unmark latent carriers of the LQT1 gene.
Many missense mutations of the LQT1 gene have been identified. These are often associated with a high frequency of syncopes but less sudden death than LQT2.
LQT2
The LQT2 type is the second most common gene location that is affected in long QT syndrome, making up about 25 to 30 percent of all cases. This form of long QT syndrome most likely involves mutations of the human ether-a-go-go related gene (hERG) on chromosome 7. The hERG gene (also known as KCNH2) is part of the rapid component of the potassium rectifying current (IKr). (The IKr current is mainly responsible for the termination of the cardiac action potential, and therefore the length of the QT interval.) The normally functioning hERG gene allows protection against early after depolarizations (EADs).
Most drugs that cause long QT syndrome do so by blocking the IKr current via the hERG gene. These include erythromycin, terfenadine, and ketoconazole. The hERG channel is very sensitive to unintended drug binding due to two aromatic amino acids, the tyrosine at position 652 and the phenylalanine at position 656. These amino acid residues are poised so that a drug binding to them will block the channel from conducting current. Other potassium channels do not have these residues in these positions and are, therefore, not as prone to blockage.
Photo: ‎سندرم کیوتی/QT syndrome

سندرم کیو.تی (به انگلیسی: QT syndrome) یک اختلال مادرزادی است، که به صورت افزایش اینتروالQT در نوارقلب(ECG) خود را نشان می‌دهد و ممکن است به آریتمی‌های بطنی و متعاقباً به سنکوپ و ایست قلبی و مرگ ناگهانی ختم شود. شایعترین تظاهر کلینیکی در بیماران دچار LQT، حملهٔ ناگهانی یا ایست قلبی می‌باشد. شیوع بیماری در حد ۱۰۰۰۰:۱ نفر می‌باشد وقوع این بیماری در تمام نقاط دنیا تقریباً یکسان است. بیماران دچار QT معمولاً دارای حملات قلبی مانند سنکوپ، ایست قلبی و یا مرگ ناگهانی در زمان کودکی و اوایل بلوغ می‌باشند اما در دههٔ پنجم نیز ممکن است ظاهر شود. خطر مرگ و میر LQTs در پسران بیشتر از دختران در سنین کمتر از ۱۰ سال است سالیانه حدود ۴۰۰۰ مورد مرگ به علت QT در ایالات متحدهٔ آمریکا رخ می‌دهد که ۶ درصد موارد تا سن ۴ سالگی می‌باشد.
---------------------------------ٌ
ژنتیک:
LQTS می توانیددر اثر  یکی از چند جهش ژنی بوجود  آید.
این جهش تمایل به طولانی تر کردن طول مدت پتانسیل عمل بطن و در نتیجه طولانی شدن فاصله QT دارد. این جهش می تواند به صورت اتوزومال غالب یا  اتوزومال مغلوب به ارث برسد. فرم اتوزومال مغلوب LQTS ها تمایل دارند که یک فنوتیپ شدید تر همراه با ناشنوایی عصبی مادرزادی ایجاد کنند.
آزمایش ژنتیک بالینی برای LQTS ها  در دسترس است و ممکن است  به هدایت درمان های مناسب کمک کند.
علل شایع ترین LQTSها، جهش در ژن های KCNQ1 (LQT1)، KCNH2 (LQT2)، و SCN5A (LQT3) هستند!

در LQ نوع ۱ عامل محرک در ایست قلبی، ورزش و شنا کردن است و تماس ناگهانی آب سرد با صورت بیمار باعث تحریک رفلکس واگ می‌شود.

تشخیص:
LQT معمولاً بعد از اینکه شخصی یک حملهٔ قلبی مانند سنکوپ یا ایست قلبی داشته باشد تشخیص داده می‌شود و یا بعد از تشخیص LQTs در یک فرد فامیل یا مرگ ناگهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که بهترین و قطعی‌ترین روش بررسی ژنتیک می‌باشد.

علائم:
یکی از علائم این اختلال وجود یک نمودار طولانی تر شده از حد نرمال QT در نوار الکتروکاردیوگرام است. اما برخی از افرادی که در معرض خطرند این علامت را نشان نمی‌دهند و درنتیجه تشخیص داده نمی‌شوند. و ۱۰ درصد از آنها تا سن چهل سالگی دچار حمله قلبی می‌شوند.

Long QT syndrome
The long QT syndrome (LQTS) is a rare inherited heart condition in which delayed repolarization of the heart following a heartbeat increases the risk of episodes of torsades de pointes (TDP, a form of irregular heartbeat that originates from the ventricles). These episodes may lead to palpitations, fainting and sudden death due to ventricular fibrillation. Episodes may be provoked by  variousstimuli,depending on the subtype of the condition.1
The condition is so named because of the appearances of the electrocardiogram (ECG/EKG), on which there is prolongation of the QT interval. In some individuals the QT prolongation occurs only after the administration of certain medications

genetics and mutation : 
 LQTS can arise from mutation of one of several gene

These mutations tend to prolong the duration of the ventricular action potential (APD), thus lengthening the QT interval. LQTS can be inherited in an autosomal dominant or an autosomal recessive fashions

The autosomal recessive forms of LQTS tend to have a more severe phenotype, with some variants having associated syndactyly (LQT8) or congenital neural deafness (LQT1). A number of specific gene loci have been identified that are associated with LQTS. Genetic testing for LQTS is clinically available and may help to direct appropriate therapies . The most common causes of LQTS are mutations in the genes KCNQ1 (LQT1), KCNH2 (LQT2), and SCN5A (LQT3); the following is a list of all known genes associated with LQTS:

LQT1
LQT1 is the most common type of long QT syndrome, making up about 30 to 35 percent of all cases. The LQT1 gene is KCNQ1, which has been isolated to chromosome 11p15.5. KCNQ1 codes for the voltage-gated potassium channel KvLQT1 that is highly expressed in the heart. It is believed that the product of the KCNQ1 gene produces an alpha subunit that interacts with other proteins (in particular, the minK beta subunit) to create the IKs ion channel, which is responsible for the delayed potassium rectifier current of the cardiac action potential.
Mutations to the KCNQ1 gene can be inherited in an autosomal dominant or an autosomal recessive pattern in the same family. In the autosomal recessive mutation of this gene, homozygous mutations in KVLQT1 leads to severe prolongation of the QT interval (due to near-complete loss of the IKs ion channel), and is associated with increased risk of ventricular arrhythmias and congenital deafness. This variant of LQT1 is known as the Jervell and Lange-Nielsen syndrome.
Most individuals with LQT1 show paradoxical prolongation of the QT interval with infusion of epinephrine. This can also unmark latent carriers of the LQT1 gene.
Many missense mutations of the LQT1 gene have been identified. These are often associated with a high frequency of syncopes but less sudden death than LQT2.
LQT2
The LQT2 type is the second most common gene location that is affected in long QT syndrome, making up about 25 to 30 percent of all cases. This form of long QT syndrome most likely involves mutations of the human ether-a-go-go related gene (hERG) on chromosome 7. The hERG gene (also known as KCNH2) is part of the rapid component of the potassium rectifying current (IKr). (The IKr current is mainly responsible for the termination of the cardiac action potential, and therefore the length of the QT interval.) The normally functioning hERG gene allows protection against early after depolarizations (EADs).
Most drugs that cause long QT syndrome do so by blocking the IKr current via the hERG gene. These include erythromycin, terfenadine, and ketoconazole. The hERG channel is very sensitive to unintended drug binding due to two aromatic amino acids, the tyrosine at position 652 and the phenylalanine at position 656. These amino acid residues are poised so that a drug binding to them will block the channel from conducting current. Other potassium channels do not have these residues in these positions and are, therefore, not as prone to blockage.

http://en.wikipedia.org/wiki/Long_QT_syndrome‎


آخرین ویرایش: شنبه 16 شهریور 1392 07:02 ب.ظ

جمعه 11 بهمن 1398 01:37 ب.ظ
fabojantan porr red tube porr erotisk porr porr pa cmore jennifer anderson porr katastrofala hojdare porr rosita
porr public porr musik porr fitness porr porr med unga once dejting mogen svensk porr djursex porr golf for singlar
dejting pancake free aloha porr roliga fragor
till dejt dejt hemma hos honom forsta dejt aktivitet bbw porr zoo-porr svensk porr film
porr mobil jeans porr tjej porr happy pancake dejt
sida langa porr filmer svensk mormor porr gratis porr
for kvinnor harig porr porr i naturen grattis porr www gratis porr puma swede svensk porr kristen dejt you tube porr gravid porr gratis porr spel gratis porr for kvinnor skidskolan porr gratis porr utan registrering gammal ung porr dejting for lesbiska karring porr porr hudiksvall
amator porr sverige knull porr porr harig once dejting
porr la
یکشنبه 29 دی 1398 02:28 ب.ظ
gratis porr mogna damer ratis porr vilde porr runkar porr eskort
porr gratis dejting porr i bilen svendk porr free milf porr gubb
porr sex and porr miss porr amateur porr dejt i malmo ukraina dejting
porr lasse lulu pink porr porr big dildo ryska kvinnor dejting singlar
karlskrona kvinnor porr porr stora klitoris svensk bog porr presentation dejting mall annie loof porr
the good ones dejting porr utan registrering porr i bil gratis
porr bilder bakifran porr musbilen porr porr inspelning pk dejting porr sex video
sex o porr telefon dejting free gay porr bakifran porr jessica andersson porr dejting blogg dog porr tabu porr tonarings porr
resor for singlar 40+ basta gratis porr mom and son porr andra dejt mobil
dejting swensk porr debby ryan porr bilskolan porr
شنبه 11 آبان 1398 01:30 ب.ظ
Hi Dear, are you truly visiting this web site daily, if so afterward you will definitely take
fastidious know-how.
چهارشنبه 1 آبان 1398 11:51 ب.ظ
Hi, I think your site could be having web browser compatibility issues.
Whenever I look at your blog in Safari, it looks
fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent site!
جمعه 19 مهر 1398 09:53 ب.ظ
Keep up the superb piece of work, I read few articles on this web site and I believe that your
web blog is rattling interesting and has sets of excellent information.
جمعه 19 مهر 1398 12:53 ب.ظ
Terrific article! That is the kind of info that are supposed to be
shared around the internet. Disgrace on the seek engines for no longer positioning this submit upper!
Come on over and consult with my web site . Thanks =)
دوشنبه 15 مهر 1398 10:42 ق.ظ
Hi there very cool site!! Man .. Beautiful .. Amazing ..
I will bookmark your website and take the feeds additionally?
I am happy to find a lot of helpful information right here within the submit, we'd like
develop more strategies in this regard, thank you for
sharing. . . . . .
یکشنبه 14 مهر 1398 07:51 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a really
well written article. I will be sure to bookmark
it and return to read more of your useful info. Thanks for the post.
I will definitely comeback.
شنبه 13 مهر 1398 09:46 ق.ظ
Hello mates, good piece of writing and pleasant arguments commented at this place, I am genuinely enjoying by these.
جمعه 12 مهر 1398 03:36 ق.ظ
Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over.

I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Superb blog and outstanding design and style.
چهارشنبه 10 مهر 1398 08:09 ب.ظ
Hi mates, nice piece of writing and nice arguments commented here, I am genuinely
enjoying by these.
چهارشنبه 10 مهر 1398 02:43 ق.ظ
If some one needs expert view regarding blogging and site-building then i
propose him/her to pay a quick visit this webpage, Keep up
the fastidious work.
دوشنبه 8 مهر 1398 08:00 ب.ظ
Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you might be a great
author. I will always bookmark your blog and will often come back someday.

I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice evening!
جمعه 5 مهر 1398 12:55 ق.ظ
I conceive you have noted some very interesting details, appreciate it for the post.
چهارشنبه 3 مهر 1398 11:28 ب.ظ
I think you have noted some very interesting
details, regards for the post.
چهارشنبه 3 مهر 1398 04:48 ب.ظ
Wonderful work! This is the kind of information that are supposed to be
shared across the web. Shame on the seek engines for no longer positioning this
submit upper! Come on over and seek advice from my
web site . Thank you =)
چهارشنبه 3 مهر 1398 01:19 ب.ظ
What's up mates, pleasant article and good arguments commented here, I am really enjoying by these.
سه شنبه 19 شهریور 1398 02:36 ق.ظ
I don't commonly comment but I gotta state thank you
for the post on this special one :D.
یکشنبه 17 شهریور 1398 06:54 ق.ظ
Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with
us so I came to give it a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this
to my followers! Outstanding blog and superb design.
یکشنبه 30 تیر 1398 10:24 ب.ظ
does viagra help with jet lag
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">viagra over the counter</a>
جمعه 24 خرداد 1398 12:11 ب.ظ
Brush the filh fгom the cured potatoes.
جمعه 24 خرداد 1398 03:48 ق.ظ
IԀenticaⅼ rules applly with cinnamon rolⅼs.
جمعه 24 خرداد 1398 03:15 ق.ظ
Cіnnamonn essential oil is a natural pain reliever.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:06 ب.ظ
Pоtatoes grow best thе place nightѕ are cool.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:18 ب.ظ
Thatt is what salted coɗfish seems to be like.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:53 ب.ظ
Ꭲhee green ccߋmes from the pigmenmt chlorophyll.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:08 ق.ظ
Oh, tһe enjoyable. Now I simply use supermarket potatoeѕ….
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:50 ق.ظ
Codfish іs a Words with Fгiends worɗ.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:45 ب.ظ
Mix fⅼour, cinnamon, baking pоwdeг and salt.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:07 ب.ظ
Ƭogether with your whisk, whіsk the ggs like cгazy.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic